1

Vælg Projekt

2

Vælg Indsamlingstype

3

Tilpas din Indsamling

4

Publicer din indsamling

Scleroseforeningens støtte til forskning

Sclerose angriber krop og hjerne. Smerter, lammelser og kognitive problemer som hukommelses- og koncentrationsbesvær er de almindeligste følgevirkninger. Sygdomsforløbet er fuldstændig uforudsigeligt: Du ved aldrig hvilket område af hjernen det næste angreb vil ramme. Eller hvilke konsekvenser det vil få. Forskning i sclerose er stadig den eneste reelle mulighed for at komme sygdommen til livs. Forskning i sclerose kræver tid og penge. Scleroseforeningen bidrager hvert år med betydelig støtte til forskningsprojekter. Forskerne arbejder sig stadig tættere og tættere på det afgørende livtag med sclerose, og der tages indimellem syvmileskridt. Men kun takket være bl.a. din værdifulde opbakning kan Scleroseforeningen hvert år yde den maksimale støtte til denne betydningsfulde indsats. Vi krydser selvfølgelig fingre for, at de mange resultater vil gøre os bedre til at behandle og forstå sygdommen. Eller vil føre til flere nye gennembrud. Snart! Og din støtte er med til at bane vejen - allerede i dag. Tak for det!

Vælg Projekt Læs Mere...

Scleroseforeningens generelle arbejde

Sclerose er en uhelbredelig og ofte stærkt invaliderende sygdom, der rykvis angriber dele af centralnervesystemet. Sygdommen er kendetegnet ved at være i stadig udvikling - og forværring - med et helt uforudsigeligt sygdomsforløb og med meget svingende symptomer. Symptomerne kan bl.a. være spastiske lammelser, svimmelhed og smerter samt en svigtende evne til at se, høre og tale. Fælles for alle er, at lidelserne medfører store fysiske, psykiske og sociale forandringer, som kan gøre det meget svært at fastholde en stabil dagligdag. Sygdomsforløbet varierer fra person til person. Nogle oplever kun enkelte attakker og vil derfor kunne leve et stort set almindeligt liv, mens andre kan blive stærkt invaliderede i løbet af en årrække. Scleroseforeningens hovedformål er til enhver tid at støtte mennesker med sclerose og lette vilkårene for de familier, der har sygdommen helt inde på livet. Det gør vi med fokus på patientstøtte, information og forskning. I dag har ca. 16.000 danskere sclerose, og hver dag får 2 yderligere stillet diagnosen. 2 ud af 3 er kvinder. Sygdommen rammer hovedsageligt mennesker i 20-40 års alderen.

Vælg Projekt Læs Mere...

KYS SCLEROSE FARVEL 2017

Vi vil skabe håb om en verden uden sclerose – vil du være med? Scleroseforeningen står hvert år bag kampagnen Kys Sclerose Farvel, som har til formål at oplyse danskerne om sygdommen sclerose og samle penge ind til forskning. I Danmark er der ca. 14.500 mennesker med sclerose, og der kommer ca. 600 nye tilfælde til hvert eneste år. 2 ud af 3 ramte er kvinder, og sygdommen viser sig ofte allerede i 20’erne og præger de ramte og deres pårørende resten af livet. Man kender ikke årsagen til sclerose, ligesom der til næsten halvdelen af alle scleroseramte ikke findes en godkendt behandling af sygdommen. Derfor er der et stort behov for at oplyse om sygdommen og samle penge ind til mere forskning.

Vælg Projekt Læs Mere...

Raceday Sjællandsringen 2020

FDM Sjællandsringen og Cykelnerven inviterer den 5. juni til et unik 8-timers cykelevent, hvor du som rytter får en enestående mulighed for, at cykle på den lukkede bane på Sjællandsringen. Hele løbet handler om, at teste sin egne grænser og cykle så mange runder på banen på 8 timer - og derigennem gøre en forskel for mennesker med sclerose.Alle indsamlinger under Raceday Sjællandsringen samler ind til forskning i sclerose og alle donationer er fradragsberettiget.

Vælg Projekt Læs Mere...