KYS SCLEROSE FARVEL 2017

KYS SCLEROSE FARVEL 2017

Vi vil skabe håb om en verden uden sclerose – vil du være med?
Scleroseforeningen står hvert år bag kampagnen Kys Sclerose Farvel, som har til formål at oplyse danskerne om sygdommen sclerose og samle penge ind til forskning. I Danmark er der ca. 14.500 mennesker med sclerose, og der kommer ca. 600 nye tilfælde til hvert eneste år. 2 ud af 3 ramte er kvinder, og sygdommen viser sig ofte allerede i 20’erne og præger de ramte og deres pårørende resten af livet. Man kender ikke årsagen til sclerose, ligesom der til næsten halvdelen af alle scleroseramte ikke findes en godkendt behandling af sygdommen. Derfor er der et stort behov for at oplyse om sygdommen og samle penge ind til mere forskning.

69.694 kr.
Indsamlet


22
Indsamlinger

233
Donationer